POPSTİL TOPLULUK KURALLARI

 • Kullanıcıların birbirlerine karşı saygılı olması zorunludur.

 

 • Üyelerin birbirlerine yaptığı ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve küfürlü yorumlara müsamaha gösterilmeyecektir. Böyle durumda yorumlara müdahale edilecektir.

 

 • Kullanıcılar tarafından gelen, insanların dini inancına, ırkına, etnik kökenine, yaşına, sosyal durumuna, siyasi görüşüne, cinsel yönelimine, fiziksel durumuna göre kişilere veya belirli gruplara karşı nefrete teşvik edici, şiddet içeren, provokatif, aşağılayıcı içerik ve yorumları yayınlamama hakkını Popstil saklı tutmaktadır.

 

 • Üyelik Sözleşmesini ihlal ederek diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini ifşa eden, bu bilgileri kendi çıkarları için kullanan; tehdit, taciz gibi unsurları kullanarak, rahatsız edici bir biçimde diğer kullanıcıları sürekli takip eden ve insanları şiddete yönlendirmek adına başkalarını kışkırtan davranışlarda bulunan kullanıcıların hesapları kapatılacaktır.

 

 • Birey, kurum, kültür veya toplumları küçük düşürücü, küfür, aşağılama veya argo ifadelere izin verilmemektedir. Bu tür yorumların silinmesi, gerekli kişilere uyarı gönderilmesi ve/veya üyeliklerinin silinmesi hakkını Popstil saklı tutmaktadır.

 

 • Daha sağlıklı bir tartışma ortamının olması için yapılan yorumlarda üyelerin, diğer kullanıcıların inançlarına ve görüşlerine saygı göstermeleri zorunludur.

 

 • Site içerisindeki yorumlar Türkçe olmalıdır.

 

 • Yapılan yorumlarda mümkün olduğu kadar yazım ve imla bilgisine önem verilmelidir. Bu nedenle anlaşılmayan yorumlarda, düzeltme ve silme hakkını Popstil saklı tutmaktadır.

 

 • Herhangi bir ticari amaç ya da telif hakkı içeren yorumlara izin verilmeyecektir.

 

 • İnsanları kışkırtan, saldırgan bir kullanıcı adı seçilemez.

 

 • Üyelerin kendi güvenlikleri açısından kişisel ve özel bilgilerini paylaşmaması gerekmektedir.

 

 • Popstil çalışanlarına, hakaret ve küfür içeren özel mesaj atan kullanıcıların hesaplarını silme hakkını Popstil saklı tutmaktadır.

POPSTİL YAYIN İLKELERİ

Popstil.com, moda, stil, gündem, popüler kültür gibi konularda içerik, haber ve hizmet sunan; kullanıcıları ile iletişim halinde olan ve bu amaçlar doğrultusunda, belirli yayın ilkelerini benimsemiş kolektif bir blog platformudur.

Popstil Yayın İlkeleri, benimsediğimiz değerler ve standartların ifade bulmasıdır.

DOĞRULUK

 • Sitede yer alan içerikler, araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan yayınlanamaz. Bu doğrultuda, insanları yanlışa yönlendirmeyen, gerçekçi yayınlarda bulunmak, en büyük önceliklerimizden biridir. Bu nedenle doğruluk ve güvenilirlik, editörlerimizin olmazsa olmaz kurallarının başında gelir.

 

 • Kullanıcılarımız açısından, bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan hataları en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmek hedefimizdir.

 

 • Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösteririz.

 

SAYGI

 • İçeriklerimizde hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz.

 

 • Dini ve ahlaki konularda, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak yayınlara imkân vermeyiz.

 

 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici içerik veya haber yapmayız.

 

 • Gerçek kişileri ve/veya tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçük düşüren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermeyiz.

 

 • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici içerik yapmaktan kaçınırız.

 

KİŞİ HAKLARI

 • Hizmetlerimizin bütün unsurlarının, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını göz önünde bulundururuz.

 

 • Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar ve onu geçerli bir neden olmaksızın ihlal etmeyiz. Belirgin bir kamu yararı olan haller dışında özel davranışlar, haberleşme ve söyleşileri aleniyete dökmeyiz.

 

 • Kişilerin özel yaşamını, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmayız.

 

 • İzin almaksızın, başkalarının kişisel bilgilerini, fotoğraflarını içerik konusu olarak kullanmayız.

 

 • İçerik ve haberlerimizde, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemeye özen gösteririz.

 

EDİTORYAL DÜRÜSTLÜK VE BAĞIMSIZLIK

 • popstil.com hem devletten hem de partizan çıkarlardan bağımsızdır. Kullanıcılarımız kararlarımızda siyasi ya da ticari baskıların ya da kişisel çıkarların etkili olmadığına güvenebilmelidirler.

 

 • Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürünü, kendi ürünümüzmüş gibi kamuoyuna sunmayız.

 

 • Öncelikli hedeflerimizden biri, yaptığımız içeriklerin veya haberlerin gündemi yakalaması veya gündemi belirlemesidir. Bu sebeple, içeriklerin ana hatlarını kaybetmeden somut ve yaratıcı unsurlardan oluşmasına önem veririz.

 

 • Editörlerimiz, içerikleri ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlarına alet etmez.